Medicina

Proizvodimo sve vrste kompozitnih delova za medicinsku industriju. Holderi, stolovi i ploče neutralni na x-zračenje kao i kompletne oplate skenera. Sve delove izrađujemo sa posebnom pažnjom na detalje i sa najkvalitetnijim materijalima.

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime

Vaša email adresa

Vaša poruka